PARTY

เกมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนๆ/ครอบครัว ด้วยกฏที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน